Ishkur’s guide to electronic music

Jag tycker inte att ni skall hålla på och missa Ishkur’s guide to electronic music. Där finns information om de flesta genrer inom elektronisk musik, från dark ambient till IDM till noizecore till drum’n’base till … (det är nog bara metal som kan delas upp i lika många genrer).

Många känner säkert till sajten redan, men den förtjänar att framhävas. Alla genrer och subgenrer exemplifieras med musikexempel, och under rubriken Tutorial finns dessutom en historik över elektronisk musik som faktiskt lyckas vara underhållande.

EMS på LibraryThing

Nu finns lite fler (drygt 90) böcker från EMS bibliotek upplagda på LibraryThing. Här till höger i bloggen har jag också lagt till en gränssnittskomponent* där man kan söka bland böckerna.

Observera att det kan finnas enstaka fall där en nyare upplaga av boken visas på nätet. Det kommer att rättas till så småningom.

Fotnot: Datatermgruppen rekommenderar “gränssnittskomponent” för eng. “widget”.

Webbresurser

Här följer några av de länkar som Lars Våge från Internetbrus talade om på SMBF:s kursdag igår. (Länkarna öppnas i nytt fönster – standard på denna blogg. Om ni inte gillar det, använd Firefox och ställ in att nya fönster skall öppnas i flikar, så fattar ni nog poängen.)

Sökmotorer:

  • Findsounds – en ljudsökmotor som använder både taggning och ljudets akustiska egenskaper för att hitta liknande ljud.
  • Podscope – använder taligenkänning för sökning i video- och ljudfiler.
  • OAister – sökmotor för Open Access-dokument. (Man får en del träffar på EAM.)
  • Scirus – sökmotor för vetenskaplig information. (Sökning på EAM.)
  • Live Academic – Microsofts motsvarighet till Google Scholar är numera nedlagd /PJ 080601.

Databaser etc. för musik och fonogram:

David Cope

Ett inlägg på Create Digital Music fick mig att uppmärksamma David Copes webbsajt med musik som Cope programmerat utifrån datoranalyser av olika tonsättares musik, bl.a. J. S. Bach, Beethoven och Chopin. Cope har också använt liknande algoritmiska tekniker vid komposition av egna verk. På sajten finns flera musikexempel som mp3-filer (som tyvärr laddar extremt långsamt).

Vi har ett par av Copes böcker i EMS bibliotek: Computers and musical style och Virtual music : computer synthesis of musical style. I Computer music journal, no. 3, 2007 finns dessutom en intressant intervju med Cope.