Hz #19

In the latest issue of Fylkingen’s journal Hz you will find an article of mine, Electronic music archives in the collection of The Swedish Performing Arts Agency. It is a translation from the Swedish original (which contains a few more pictures) from Dokumenterat no. 45. This text supersedes my earlier post on Swedish EAM archives, although the latter has some additional info.

Thanks to Sachiko Hayashi, the editor of Hz, who also contributes an article to this issue, A brief historical overview of Fylkingen’s journals. Thanks also to Isabel Thomson, who checked the translation.

The other articles in Hz #19 are:

Some sound art papers

The papers from the Sound Art Theories Symposium 2011 papers are now available. For those interested in digital archiving, David Grubbs’ paper “‘Remove the Records from Texas’: Parsing Online Archives” discusses two “very different kinds of online archives”, UbuWeb and DRAM (the acronym stands for Database of Recorded American Music, but the archive holds works from other countries as well).

More radio and sound art

Here are some assorted links mostly related to radio and sound art:

And now for something completely different:

New proceedings online

7th Sound and Music Computing Conference
The papers presented at the 7th Sound and Music Computing Conference that took place at the UPF from the 21st to the 24th on July 2010 are now online at http://smcnetwork.org/resources/smc2010. The papers have been published on the smcnetwork.org website under a Creative Commons license.

Interactive Sonification workshop – ISon 2010
The proceedings of the Interactive Sonification workshop – ISon 2010 are now available on-line at http://www.interactive-sonification.org/ISon2010/proceedings/. The proceedings are licensed as an Open Access publication.

Öra för ljud i SvD

A post in Swedish about some sound-related articles in the newspaper Svenska Dagbladet.

SvD har nyligen haft en liten artikelserie om ljud och musik under rubriken Öra för ljud:

  1. Med sikte på musikens minsta beståndsdelar – Erik Bergqvist om Gunnar Buchts Quid est tonus?
  2. På spaning efter de ljud som flytt – Jesper Olsson om ljudinspelning och minne
  3. Upptäcktsfärd bland oönskade surr och klick – Fredrik Stahlénius om ljudtvätt och brus

Det finns mer information och länkar till äldre artiklar i understrecket-bloggen.

Sonic experience igen

Nu har nya Nutida Musik kommit ut, och med den min recension av Sonic Experience. Det var ett svårt verk att recensera, eftersom det griper över så många ämnen, men jag är hyfsat nöjd, även om jag var tvungen att avlägsna en del avsnitt p.g.a. plastbrits (som Andreas Engström brukar ligga på). Möjligen känns texten lite styltig, då en del överledande avsnitt har försvunnit, men det kan jag leva med.

I bloggen har jag ju tidigare nämnt CRESSON:s forskning både här och där, men kompletterar med ytterligare några länkar:

Noise Design/Sonic Experience

Fler resurser relaterade till Björn Hellströms och CRESSON:s forskning:

David Paquette har tillsammans med Andra McCartney översatt Sonic Experience från franska. Paquettes magisteruppsats bygger på samma teorier som Hellströms Noise Design.

Sven Anderson refererar till Noise Design i en artikel i Organised Sound om sin ljudinstallation för en spårvagnsstation i Dublin, även om Anderson inte verkar ha använt sig av teorierna i någon större utsträckning. Alla artiklar ur detta nummer av Organised Sound kan f.ö. laddas ner gratis. En av dem handlar om Carl Michael von Hausswolff.

Ny Teknik har också uppmärksammat Hellströms ljud/buller-designprojekt i ett par artiklar: Här hörs skillnaden och Ljudfiilen som räddade akustiken på Moderna. Läs mer om auralisering hos akustikkonsultfirman Ingenmanson.

ChucK

Ni känner säkert till de flesta ljudprogrammeringsspråk som finns: Max/MSP, SuperCollider, Csound, Pd, Faust … Men ChucK är kanske en ny bekantskap, i alla fall för mig. Språket har utvecklats vid Princeton University och har använts i utbildning, särskilt i samband med PLOrk – the Princeton Laptop Orchestra, som det finns två artiklar om i senaste CMJ (en av dem kan laddas ner gratis).

David Cope

Ett inlägg på Create Digital Music fick mig att uppmärksamma David Copes webbsajt med musik som Cope programmerat utifrån datoranalyser av olika tonsättares musik, bl.a. J. S. Bach, Beethoven och Chopin. Cope har också använt liknande algoritmiska tekniker vid komposition av egna verk. På sajten finns flera musikexempel som mp3-filer (som tyvärr laddar extremt långsamt).

Vi har ett par av Copes böcker i EMS bibliotek: Computers and musical style och Virtual music : computer synthesis of musical style. I Computer music journal, no. 3, 2007 finns dessutom en intressant intervju med Cope.