The archive of EMS and related archives

Note July, 30, 2014: For an updated and extended version, see Electronic music archives in the collection of The Swedish Performing Arts Agency.

The archives of EMS and Fylkingen were donated to the Music and Theatre Library of Sweden in 2009. Archivist Jens Bjurman processed the EMS archive during spring 2010, and the inventory (in Swedish) is now published on the library website (his master’s thesis on the processing can be found here). For EMS’s tape archive, see below. The Fylkingen tape archive is partly digitised and available for research at Fylkingen.

The Music and Theatre Library also holds some other archives of interest to researchers in Swedish electronic music (links are to the inventories, if available. Please note that most of them are in Swedish):

The Swedish Museum of Performing Arts stores some of the former studio equipment of EMSRalph Lundsten and Ákos Rózmann (information only in Swedish).

In addition, the National Library of Sweden holds the archives of Karl-Birger Blomdahl (1916-1968) and Åke Hodell (1919-2000), and a small Öyvind Fahlström (1928-1976) archive (the main one is in Barcelona at the Museum of Contemporary Art). For more information, search for these names in Ediffah. The Hodell tape archive is in SMDB. The archive of his father, Björn Hodell, is at the Music and Theatre Library.

The EMS tape archive
EMS’s music archive (“bandarkivet”, the tape archive) has been donated to the National Library of Sweden for long-time preservation (except for commercially released records, which will be kept in the EMS library). The digitised content will be accessible through the Swedish Media Database (SMDB).

There are three ways to search the EMS music archive:

  1. For digitised materials only, search SMDB with ‘collection:”EMS bandarkiv”‘ to see all available items. Currently, SMDB holds only about 80 works, but more will come. One can listen to these works at the National Library of Sweden/Audiovisual Media, but not online, due to copyright restrictions (what else?).
  2. To search the entire archive, use DISMARC, which I’ve blogged on elsewhere. The metadata is limited, and one can’t listen to the music, but one sees all content, whether digitised or not.
  3. Visit EMS and search the full database. It has some additional functionality compared to SMDB and DISMARC, e.g. an hierarchic display of a composer’s works, their versions and audio carriers (based on FRBR). The EMS database is also the most frequently updated, and one can listen to all of the digitised music, including CD:s and DVD:s that haven’t been migrated to the database yet.

Lite nyheter om EMS bibliotek

Det var längesedan jag skrev i bloggen, men det betyder inte att det inte händer något i EMS bibliotek! Bl.a. överför vi en hel del CD från bandarkivet till biblioteket för att skivorna skall bli mer tillgängliga för er användare. Det rör sig framförallt om utländsk EAM/ljudkonst och modern/samtida instrumentalmusik.

I samband med ombyggnaden av övervåningen kommer biblioteket dessutom att få mer hyllutrymme, vilket betyder att vi t.ex. kan ställa fram fler av våra tidskrifter.

Jag håller också på att utveckla en ny klassifikation och hylluppställning för böckerna, vilket förhoppningsvis kommer att göra det lättare att hitta i biblioteket, men det tar nog några månader innan det nya systemet är infört.

Vidare finns EMS bibliotek nu representerat på HISS – Humaniora i StorStockholm, där man kan hitta de flesta av de humanistiskt inriktade biblioteken i Stockholmstrakten.

Björn Hellström föreläser på EMS den 29 april

Här är några länkar relaterade till Björn Hellström och hans föreläsning på EMS den 29 april kl. 18.30: “EAM i det utvidgade fältet: om den akusmatiska musikens betydelse för urban stadsplanering”:

EMS på LibraryThing

Nu finns lite fler (drygt 90) böcker från EMS bibliotek upplagda på LibraryThing. Här till höger i bloggen har jag också lagt till en gränssnittskomponent* där man kan söka bland böckerna.

Observera att det kan finnas enstaka fall där en nyare upplaga av boken visas på nätet. Det kommer att rättas till så småningom.

Fotnot: Datatermgruppen rekommenderar “gränssnittskomponent” för eng. “widget”.

Fahlström-böcker

Jag skrev tidigare om Öyvind Fahlström-utställningen i Halmstad, som jag nyligen också besökte. Utställningen var intressant inte minst därför att den knöt samman Fahlströms tidiga bilder med hans senare. Jag passade på att införskaffa utställningskatalogen, Öyvind Fahlström : med världen som spelplan, red. Sophie Allgårdh, som nu finns i EMS bibliotek tillsammans med Fahlströms diktsamling Bord från 1966 (nytryck 1999, med efterord av Jörgen Gassilewski). Bord-dikterna “Det stora och det lilla” och “Morgon” finns dessutom i musikalisk tolkning på en CD i Ord&Bilds specialnummer om Fahlström, nr. 1-2 1998, som också finns i biblioteket.

EMS bibliotek på LibraryThing

Jag har börjat lägga upp EMS bibliotekskatalogLibraryThing – en sajt där användaren kan bygga upp en egen bokkatalog och se vilka andra som har samma böcker. Böckerna kan taggas med ämnesord, och det finns många sökmöjligheter. Detta projekt är en del i EMS efterlängtade Internet-satsning, som också omfattar sidor på MySpace, YouTube och Flickr.

F.n. finns bara sex böcker upplagda, och det lär ta ett tag innan resten är katalogiserat, eftersom jag till och med december 2007 jobbar heltid som IT-bibliotekarie på Sigtuna kommunbibliotek.

Ny bok – Kort historik över framtidens musik

Kort historik över framtidens musik : elektronmusiken och framtidstanken i svenskt 1950- och 60-tal av Per Olov Broman (Gidlunds, 2007) är en nyutkommen bok som handlar om den svenska idédebatten om elektronmusik under 1950- och 60-talen. Broman fokuserar på talet om “framtidens musik”, och gör kopplingar bl.a. till Marshall McLuhans mediekritik, SF och framtidsvisioner, det organiska musikbegreppet, motsättningen natur-kultur och Adornos teorier. Boken, som också innehåller en CD med tidig svensk EAM, finns nu i EMS bibliotek.

Intressant läsning, men trots att boken inte är en regelrätt historik över svensk elektronmusik, skulle jag gärna sett mer av de intervjuer författaren gjort med Jan W. Morthenson, Lars-Gunnar Bodin, Sten Hanson, Ralph Lundsten m.fl. Det är också förvånande att han inte talat med Knut Wiggen själv. Broman kritiserar dock Wiggens teorier rätt hårt (med all rätt, enligt min mening), så han kanske inte vågade 😉

Mer material om tidig svensk elektronmusik kan hittas i t.ex. Stefan Sylvanders avhandling Electronic musical composition in Sweden, 1952-1970 (1974), som förstås också finns på EMS.

Vi kan dessutom se fram mot Sanne Krogh Groths avhandling om svensk EAM. Sanne gästforskar periodvis i EMS arkiv.

Elektronmusikens ljudlära

Den senaste versionen av mitt kompendium Elektronmusikens ljudlära, en liten introduktion till akustik, sampling, ljudsyntes och ljudbearbetning, står nu i EMS bibliotek under “Akustik och psykoakustik”. Den kommer även att finnas på intranätet så småningom. Den som vill ha kompendiet i digital form kan kontakta mig privat.

Magic music from the Telharmonium

Magic music from the Telharmonium är en bok av Reynold Weidenaar som handlar om Thaddeus Cahills tidiga elektriska musikinstrument Telharmonium. Den bygger på författarens doktorsavhandling, och tar upp instrumentets tekniska aspekter så väl som dess sociala sammanhang. Telharmoniet använde additiv syntes, och både liksvävande temperatur och ren stämning (“just intonation”). Ljudet skickades över ett separat ledningssystem (inte över vanliga telefonledningar, som man kan läsa ibland) till prenumeranter, t.ex. restauranger och kaféer. Mycket intressant läsning. Boken finns nu i EMS bibliotek, uppställd under “Ljudteknikens historia och sociologi”.

Det finns också en ca. 30 min. lång video om instrumentet,som kan beskådas fritt på Magnetic Music Publishings webbplats (Weidenaars eget förlag, tror jag).