Den gröna potatisen

Den gröna potatisen är förre EMS-chefen Ulf Stenbergs memoarer. Skinnskatteberg, EMS och Stockhausen upptar omkring en fjärdedel av boken, och musiken tar överhuvudtaget stor plats. Stenberg målar dock upp en något förskönad bild av sin tid på EMS, t.ex. nämner han inte ens konflikten kring ombyggnaden.

Men på det hela taget är det en underhållande och välskriven historia – jag har läst betydligt sämre självbiografier. Och även om många av oss äldre EMS:are har hört en hel del av anekdoterna vid EMS fikabord, så tål de att återupplivas. Texten hade dock behövt en till korrekturläsning, och jag vill påpeka att även Love Mangs (förutom Anders Blomqvist och jag själv, men min betydelse är överdriven) jobbade som ljudtekniker när Stockhausen fick Polarpriset.

(Boken finns förstås i EMS bibliotek.)

Ear to the Earth

Ear to the Earth är ett nätverk för ekologi- och miljöintresserade ljudkonstnärer (och andra). De har en intressant blogg där jag hittade Animal Behavior Archive, ett arkiv med djurläten m.m.

Ear to the Earth is an international network of musicians, composers, sound artists, scientists, environmental activists, and members of the public who are concerned about the environment. It’s a network that connects to an annual festival in New York, to other events throughout the world, to documentation of our sound environment, and to events and activities yet to be defined. This website is the focal point of that network.

In-EAR forum 2008 i Växjö

In-EAR forum 2008
Växjö, Sverige d.15-16 marts 2008.

In-EAR Forum ønsker at fremme udveksling af kunstnerisk relevant musikteknologisk udviklingsarbejde mellem komponister og udviklere i de nordiske lande, der mødes over 2 dage.

Deltager du/I i et igangværende musikalsk udviklingsprojekt, du gerne vil præsentere eller har du/I en god ide til et nyt projekt, men ingen realiseringsramme. In-EAR Forum er måske stedet du kan møde en kommende partner. Projekter er typisk :

— Præsentationer af kompositioner med særlig udnyttelse af en musikteknologi, til belysning en teknologis kunstneriske relevans.

— Projektpræsentationer af software eller hardware som særligt henvender sig til kunstnerisk musikalsk produktion.

— Computerunderstøttet komposition, herunder generering af materiale til instrumental komposition eller klangsyntese.

— Live-elektronik og brug af musikteknologi i livesituationer, bl.a. realtids lydbehandling, lydgenerering, analyse, komposition.

— Nye interfaces til brug for livesituationen eller i studiet, herunder også nye tiltag for højtalerbaseret musik.

— Teorier eller redskaber til analyse af musikalsk struktur, harmonik/klang, rytme/metrum, og psykoakustik/kognition.

Færdige projekter, work-in-progress projekter, samt værksteds-præsentationer er alle velkomne, og vil blive organiseret sekventielt efter tema, så alle kan følge alle præsentationer. Præsentationer skal typisk vare 30 minutter.

Forumet giver også mulighed for en intern værkstedspræsentation. På en åben værkstedscene kan projekter som kræver særlige lyd- eller lysforhold præsenteres, hvis man f.eks. ønsker at vise hvordan en applikation fungerer i praksis. Formen vil være åben. Ønsket præsentationstid op til max 60 min. oplyses ved ansøgning.

Forumet vil iår forsøge at organisere en koncert der anvender ny teknologi kreativt, samt inviterer en gæsteforlæser. Begge dele er under planlægning og oplyses senere.

Som afslutning på In-EAR forum 2008 afholdes et evalueringsmøde, hvor forumets videre løbebane vil blive diskuteret.

Tilmelding : mail kort beskrivelse af projektet til adressen nedenfor. Besked om accept udsendes hurtigst muligt og senest per 15. februar 2008, sammen med nærmere oplysninger om rejse/ophold.

Forumet foregår i Växjö på Italienska Palatset i godt lokale med projektor, afspliningsudstyr og mindre scene. Indkvartering på hotel centralt i Växjö. Morgenmad er inkluderet i hotelprisen og Lunch købes på palatsets cafe.

Se iøvrigt: www.vaxjokonserthus.se/omkonserthuset/karta.php

In-EAR forum tilbyder deltagerne logi, mens deltagerne selv svarer for udgifter til rejse og kost. Dog kan man sammen med ansøgning om deltagelse søge om et rejsebidrag. Den forventede rejseudgift bedes da oplyst sammen med ansøgningen. Deltagere med den længste rejseafsand vil blive prioriteret.

Tilmelding stiles til :

Hans Peter Stubbe Teglbjærg
Email : stubbe(at)post.nordit.dk

Spørgsmål om rejse/logi, udstyr stiles til :

Hans Parment
Email : hans.parment(at)comasweden.se

Tod Machover föreläser på KTH den 7 januari

Tod Machover, tonsättare och professor i Music and Media vid MIT Media Lab föreläser på KTH måndagen den 7 januari kl. 14.15. Föredragets rubrik är “Personal Opera: Music and Technology in the 21st Century”. Plats: Sydvästra galleriet, KTH:s bibliotek, Osquars backe 31, Stockholm.

Machover har komponerat flera operor, men är väl mest känd för sina s.k. hyperinstrument. Mer info om Tod Machover finns på Wikipedia.

Varèsejubileum!

I år är det 125 år sedan Edgard Varèse (1883-1965) föddes. Jag hoppas fler än jag uppmärksammar detta jubileum!

För EAM är Varèse betydelsefull dels med sin idé om musik som organiserat ljud, dels med multimediaverket Poème électronique, som skapades i samarbete med Le Corbusier och Iannis Xenakis till Philips paviljong på världsutställningen i Bryssel 1958. Paviljongen ritades av Xenakis, som också bidrog med Concret PH, det första verket helt skapat med kornsyntes. Tyvärr förstördes paviljongen efter utställningen, men det finns ett par projekt som försöker återskapa verket i sin helhet, se Virtual Electronic Poem och Make it New.

En nyare bok om Varèse är Edgard Varèse : composer, sound sculptor, visionary (2006, red. Felix Meyer). Det är en utställningskatalog som innehåller många artiklar och ett rikt bildmaterial. Standardverket om Philipspaviljongen är Marc Treib: Space calculated in seconds : the Philips pavilion (1996, Princeton Univ. Press). Det finns en kort sammanfattning på nätet. Båda böckerna finns på Statens musikbibliotek.

Några av de bästa inspelningarna av Varèse musik finns på Varèse : the complete works (dir. Riccardo Chailly), men titeln “Complete works” är något missvisande, för det finns tre fullbordade och bevarade verk som kunde ha medtagits: Den första versionen av Density 21.5, Etude pour Espace samt La procession de Verges, elektroakustisk musik till ett avsnitt ur Thomas Bouchards film om Joan Miró, som var en av Varèse många konstnärsvänner.

För mer information om Varèse, se t.ex. engelska och svenska Wikipedia. (Framförallt den svenska artikeln är i behov av redigering, hjälp gärna till!)