Aural sonologi (auditiv analys)

Många EMS-användare känner väl till Lasse Thoresen och hans auditiva analys, som han nu kallar aural sonologi/analys, en analysmetod som till skillnad från sedvanlig musikanalys utgår från lyssnandet och inte från produktionen av musikaliska verk. I näst senaste numret av webbtidskriften Journal of music and meaning finns Thoresens artikel “Form-building transformations : an approach to the aural analysis of emergent musical forms”, där han talar om tre analytiska nivåer:

  • Level 1: sound objects i.e. single sound objects, analyzed in spectromorphologic terms.
  • Level 2: elementary gestalts i.e. combinations of sound objects into small patterns.
  • Level 3: form gestalts i.e. patterns of elementary gestalts,

av vilka artikeln behandlar den tredje nivån och presenterar ett notationssystem för analysen som utvecklats i samarbete med Andreas Hedman. Tack till Erik Peters för tipset!

Analysens första nivå behandlas i “Spectromorphological analysis of sound objects : an adaptation of Pierre Schaeffer’s typomorphology” i Organised Sound, vol. 12, no. 2 (Augusti 2007). En tidig presentation av Thoresens idéer finns i “Auditive analysis of musical structures : a summary of analytical terms, graphical signs and definitions”, publicerad i Proceedings : ICEM conference on electro-acoustic music, Stockholm, Sweden, 25-27 September 1985.