Noise Design/Sonic Experience

Fler resurser relaterade till Björn Hellströms och CRESSON:s forskning:

David Paquette har tillsammans med Andra McCartney översatt Sonic Experience från franska. Paquettes magisteruppsats bygger på samma teorier som Hellströms Noise Design.

Sven Anderson refererar till Noise Design i en artikel i Organised Sound om sin ljudinstallation för en spårvagnsstation i Dublin, även om Anderson inte verkar ha använt sig av teorierna i någon större utsträckning. Alla artiklar ur detta nummer av Organised Sound kan f.ö. laddas ner gratis. En av dem handlar om Carl Michael von Hausswolff.

Ny Teknik har också uppmärksammat Hellströms ljud/buller-designprojekt i ett par artiklar: Här hörs skillnaden och Ljudfiilen som räddade akustiken på Moderna. Läs mer om auralisering hos akustikkonsultfirman Ingenmanson.

ChucK

Ni känner säkert till de flesta ljudprogrammeringsspråk som finns: Max/MSP, SuperCollider, Csound, Pd, Faust … Men ChucK är kanske en ny bekantskap, i alla fall för mig. Språket har utvecklats vid Princeton University och har använts i utbildning, särskilt i samband med PLOrk – the Princeton Laptop Orchestra, som det finns två artiklar om i senaste CMJ (en av dem kan laddas ner gratis).